Medicinsk ansvarsfriskrivning

  • Begränsa eller utesluta eller ditt ansvar för dödsfall eller skada orsakad av vårdslöshet;
  • begränsa eller utesluta ditt konto för bedrägeri eller bedräglig felaktig presentation;
  • begränsa någon från våra skyldigheter som inte är tillåtna enligt lag; eller ens
  • utesluter några av våra skyldigheter som inte kan uppfyllas enligt tillämplig lag.
  • Undantag och ansvarsbegränsningar som fastställs i avsnittet och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: »(a) omfattas av föregående stycke; och (b) kommer att reglera alla skyldigheter som härrör från ansvarsfriskrivning eller till och med i förhållande till det material som omfattas av ansvarsfriskrivningen, till exempel skyldigheterna som uppstår från avtalet, i skadestånd (inklusive försumlighet) och även för brott mot den lagliga skyldigheten.

I den utsträckning rådgivningen, webbplatsen och tjänsterna på den här webbplatsen har tillhandahållits kostnadsfritt, är vi inte ansvariga för skada eller förlust av någon art.